bonus new member 100

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ

ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ

ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ດຣ ຄໍາຜະຫຍາ ພົມປັນຍາ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ກໍ່ໄດ້ມີບາງຄໍາເຫັນເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນເໜັ້ນໜັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

  1. ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄະນະກໍາມະການ ຄກມດ ແຂວງ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ກອງເລຂາ ນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມ ນໍາໄປສັງລວມສ້າງເປັນແຜນການລະອຽດ ເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂັ້ນຂະແໜງການຕົນ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
  2. ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຄກມດ ໂດຍກວດກາ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕາມ ກວດກາ ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ຢູ່ຂະແໜງການຂອງຕົນສະເພາະ, ກວດກາຄືນຜ່ານມາເຮົາເຮັດແນວໃດ ແລະ ຕໍ່ໜ້າເດ ຖ້າທຽບໃສ່ຈິດໃຈເນື້ອໃນທີ່ເປັນນິຕິກໍາ, ບ່ອນອີງຂອງວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ.
  3. ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການຂັ້ນແຂວງຕື່ມອີກ (ອີງໃສ່ຈຸດພິເສດທີ່ຕັ້ງ ຂອງແຂວງທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມ ສ່ຽງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ).
  4. ຄກມດ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ​ໂຄສະນາ, ປູກຈິດສໍານຶກ ​ແລະ ສຶກສາ​ອົບຮົມ​ທຸກຊັ້ນຄົນ ​ຢູ່ພາຍໃນ​​ແຂວງ, ​ເມືອງ ​ແລະ ບ້ານ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ​ເພື່ອ​ເພີ່ມຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕໍ່​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ ແລະ ລັດເຮົາ ຕໍ່ກັບເນື້ອ​ໃນ​ຕ້ານ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່ຍິງ, ສົນທິສັນຍາ​ສາກົນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ເຖີງສິດ ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງ​ແມ່ແລະ ​ເດັກກໍ​ຄື​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງໆ ສຳລັບ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ.
  5. ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມເດັກໃນເກນອາຍຸ 5 ປີ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ, ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ດູດນົມແມ່.
  6. ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ປຸລະດົມຂົນຂວາຍ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼື່ອ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທຸກຮູບແບບໃຫ້ທັນກັບເວລາ.
  7. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກ ໄດ້ຫ່າງໄກຈາກສີ່ງເສບຕິດ, ຫ່າງໄກຈາກການກິນດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ​ ແລະ ສີ່​ງມືນ​ເມົາ​ຕ່າງໆ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງເສີມໃຫ້​ເດັກ​ເຂົ້້າຮຽນຢູ່ສູນວັດທະນະທໍາ ​ເພື່ອສືບຖອດ ການເຜີຍແຜ່ ສີລະປະ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ພ້ອມທັງເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ - ຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ເດັກກ້າສະແດງອອກໃນການແລກປຽ່ນບົດຮຽນ ປະສົບການ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຢ່າງຮອບດ້ານ.
  8. ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງ­ເສີມມວນຊົນທຸກເພດ,ທຸກໄວ ເຂົ້າຮ່ວມການຫັດ­ກາຍຍະບໍ­ລິ­ຫານ,ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຫຼິ້ນກິ­ລາເພື່ອສຸ­ຂະ­ພາບ, ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງຂະ­ບວນການ­ເຄື່ອນ­ໄຫວຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງ­ຂັນກິ­ລາປະຈໍາປີ, ກິ­ລາວັນບຸນປະ­ເພ­ນີ ແລະ ກິ­ລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ, ຂອງເຜົ່າ.
  9. ສີ່ງສໍາຄັນແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ກັບ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ກົມກຽວກັນ, ປັບປຸງແຜບແຜນການຂອງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຮັບຜະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຜົນສໍາເລັດເທື່ອລະກ້າວ.

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382