bonus new member 100

ຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຂວງ

ຈຸດພິເສດ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ມີເນື້ອທີ່ 6.196 Km2 ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູ ດອຍກວມ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 410 m. ແຂວງບໍ່ແກ້ວມີ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງຫ້ວຍ ຊາຍ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ເມືອງຜາອຸດົມ, ເມືອງປາກທາແລະເມືອງເມິງ. ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງບໍ່ແກ້ວມີປະຊາກອນທັງໝົດ 173.743 ຄົນ, ຍິງ 86.767 ຄົນ, ມີ 31.210 ຄົວເຮືອນ ແລະ ມີ 262 ບ້ານ. ແຂວງບໍ່ແກ້ວມີ 13 ຊົນເຜົ່າ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າມີຮີດຄອງປະ ເພນີອັນຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ມີວັດທະນະທຳການດຳລົງຊີວິດແລະຮູບແບບການທຳມາຫາກິນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າ ຕົນ.

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382