bonus new member 100

ຄຳສັ່ງ

ເລກທີ

ວັນທີປະກາດໃຊ້

ເນື້ອໃນ

871/ຈຂ

07/03/2017

ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ

393/ຈຂ

06/04/2017

ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່ຽວກັບການຍຸຕິການລ້ຽງສັດ ທີ່ບຸກລຸກເຂົ້າເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກ່ານ (ເຂດປາງຫຼວງ).

306/ຈຂ

16/03/2017

ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2018.

303/ຈຂ

15/03/2017

ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

287/ຈຂ

09/03/2017

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ຕິດພັນກັບ ການກະກຽຜະລິດເບຍໄມ້, ປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ປະຈຳປີ 2017.

267/ຈຂ

07/03/2017

ຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດ ຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ.

1274/ຈຂ

04/11/2016

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນກະສິກຳ, ຕາມກົດໝາຍ, ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ໄປຕາມທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

802/ຈຂ

14/07/2016

ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່ຽວກັບການສ້າງຂະບວນການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

786/ຈຂ

11/07/2016

ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.

496/ຈຂ

03/05/2016

ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ກ່ຽວກັບການຫ້າມປຸກສ້າງກິດຈະການຕ່າງໆ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ລຽບຕາມເຂດສະຫງວນ ທາງເວັ້ນຕົວເມືອງ.

280/ຄປພຂ

03/05/2016

ຄຳສັ່ງ ຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ວ່າດ້ວຍ ກະກຽມ ແລະ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຄົບຮອບ 35 ປີ.

181/ຈຂ

01/03/2016

ຄຳສັ່ງເເນະນຳ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກ່ານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

179/ຈຂ

01/03/2016

ຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ການບໍລິການລານຈອດລົດ ຢູ່ໃນດ່ານສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 4.

1238/ຈຂ

16/07/2015

ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາການປູກກ້ວຍຫອມ ໃສ່ເນື້ອທີ່ນາ ແລະ ເຂດຊົນລະປະທານ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

 

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382